Był jednym z pierwszych uczniów Jezusa

Jego relikwie miała odnaleźć św. Helena, cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego.

W Kościele obchodzone jest (14 maja) święto św. Macieja Apostoła. 

Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 

Relikwie św. Macieja miała odnaleźć św. Helena, cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego. W czasach późniejszych miano je rozdzielić po kościołach. Wskazuje się, że są one obecnie w Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej, w Trewirze w Niemczech i w kościele pw. św. Justyny w Padwie. 

Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali, cieśli, cukierników i rzeźników. 

W ikonografii przedstawiany jest w długiej, przepasanej tunice i w płaszczu. Jego atrybuty to: halabarda, księga, krzyż kamienie, miecz, topór lub włócznia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
 • Kinga
  14.05.2019 12:42
  Od wiary w Boga w Trójcy Jedynego nie oderwie mnie jakiś grzech sługi Kościoła. Jeśli jednak zdarza się on częściej i trwa od dłuższego czasu,to jak wypełniła swoją misję wysłannik Papieża,nuncjusz papieski?
 • gość
  14.05.2019 16:56
  Litania do św. Macieja Apostoła
  Boże, zmiłuj się nad nami,
  Chryste, zmiłuj się nad nami,
  Chryste, usłysz nas,
  Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
  Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
  Święty Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święty Macieju Apostole, módl się za nami,
  Św. Macieju Apostole, towarzyszący Zbawcy od dnia Jego chrztu,
  Św. Macieju Apostole, przebywający przez cały czas z Panem Jezusem,
  Św. Macieju Apostole, świadku Jego Zmartwychwstania,
  Św. Macieju Apostole, jeden z siedemdziesięciu dwóch uczniów naszego Pana, na których później zstąpił Duch Święty,
  Św. Macieju Apostole, powołany do grona Apostołów,
  Św. Macieju Apostole, widzący cuda Pańskie i słuchający Jego nauki,
  Św. Macieju Apostole, mający przydomek Sprawiedliwego z powodu swojej świętości,
  Św. Macieju Apostole, gorliwie oddający się nauczaniu,
  Św. Macieju Apostole, czyniący wiele cudów,
  Św. Macieju Apostole, któryś poniósł śmierć na krzyżu,
  Św. Macieju Apostole, uwieńczony koroną męczeńską,
  Św. Macieju Apostole, udoskonalony w cnotach,
  Św. Macieju Apostole, wytrwały i nieustraszony wobec przeciwności,
  Św. Macieju Apostole, pragnący sam w życiu dokonywać tego, co innym nakazywałeś,
  Św. Macieju Apostole, przywracający wzrok niewidomym,
  Św. Macieju Apostole, oczyszczający trędowatych,
  Św. Macieju Apostole, wypędzający złe duchy,
  Św. Macieju Apostole, przywracający chód kulawym, słuch niesłyszącym i życie umarłym,
  Św. Macieju Apostole, wykształcony w Prawie Mojżeszowym,
  Św. Macieju Apostole, czysty w sercu,
  Św. Macieju Apostole, w myślach roztropny,
  Św. Macieju Apostole, w rozwiązywaniu zagadnień Pisma Świętego biegły,
  Św. Macieju Apostole, w radach przewidujący,
  Św. Macieju Apostole, w kazaniach wymowny,
  Św. Macieju Apostole, głoszący Słowo Boże w Judei i nawracający za pomocą wielu znaków i cudów,
  Św. Macieju Apostole, oskarżony przez fałszywych świadków,
  Św. Macieju Apostole, ludom barbarzyńskim niosący światło wiary,
  Św. Macieju Apostole, ukrzyżowany i ukamienowany,
  Św. Macieju Apostole, symbolu całości Izraela,
  Św. Macieju Apostole, darze od Pana,
  Św. Macieju Apostole, zasiadający na stolicach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela,
  Św. Macieju Apostole, cudowne Zrządzenie Bożej mądrości,
  Św. Macieju Apostole, obdarzony chwałą należną niegdyś innemu,
  Św. Macieju Apostole, przyjmujący ciężar posługi,
  Św. Macieju Apostole, głoszący ludziom zbawienie,
  Św. Macieju Apostole, aż do śmierci niezłomny,
  Św. Macieju Apostole, który przez krew wyznałeś Jezusa,
  Św. Macieju Apostole, wierny naśladowco Jezusa,
  Św. Macieju Apostole, Świątynio doskonałej wiary,
  Św. Macieju Apostole, ożywiony zapałem do Chwały Bożej,
  Św. Macieju Apostole, przykładzie siły i wytrwałości,
  Św. Macieju Apostole, wytrwały i nieustraszony w męczarniach,
  Św. Macieju Apostole, który wybrałaś mękę i śmierć nad wspaniałości tronu królewskiego,
  Św. Macieju Apostole, nowe Światło Kościoła Walczącego,
  Św. Macieju Apostole, który zwalczasz bezbożność świata,
  Św. Macieju Apostole, który przywracasz wiarę i dajesz odwagę jej wyznawania,
  Św. Macieju Apostole, którego imię sławione jest w niebie, a straszne dla piekieł,
  Św. Macieju Apostole, wspaniałymi cudami wsławiony
  Św. Macieju Apostole, mocą Bożą wzmocniony.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zachowaj nas, Panie,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K.: Módl się za nami św. Macieju Apostole,
  W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się: Błagamy Cię, Panie, przez wstawiennictwo św. Macieja Apostoła, przebacz nam grzechy nasze i udziel nam łask potrzebnych (nazwij łaskę, której specjalnie potrzebujesz). Amen.

  Modlitwy do św. Macieja Apostoła
  Wezwania do św. Macieja Apostoła

  Bądź pozdrowiony Macieju Apostole,
  Chwała, miłość, honor i błogosławieństwo Bogu Ojcu, który wyróżnił Ciebie,
  Bogu Synowi, który wybrał Ciebie na swojego Apostoła,
  Bogu Duchowi Świętemu, który prowadził i uświęcił Ciebie,
  Błogosławiony przez aniołów, którzy Ciebie osłaniali,
  Pokój i wieczne błogosławieństwo wszystkim,
  którzy czczą, miłują i wzywają Ciebie. Amen.

  Święty Maciej u Apostole przesławny, który dla Jezusa Chrystusa, głoszenia wiary i cnót chrześcijańskich przelałeś krew i oddałeś swe życie, uproś mi łaskę głębokiej wiary, miłości i wierności Jezusowi i Maryi. Pocieszaj mnie w utrapieniach, ratuj w niebezpieczeństwach i przyjdź mi z pomocą w chwilach prób i doświadczeń, a szczególnie w godzinie śmierci. Amen.

  Przez zwalczanie pokus do zwycięstwa!

  O Boże, któryś przez zasługi chwalebnego Macieja Apostoła i Męczennika w swoim miłosierdziu łaskawie dał nam przykład Jego Apostolskiej wielkości i męczeństwa dla wzmocnienia i utwierdzenia nas w wierze, chroń nas, aby pokusy nigdy nie rozdzieliły nas z Tobą, błagamy Cię, Panie, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.  Modlitwa o doskonalenie cnoty
  Boże, który przyłączyłeś św. Macieja do grona Twoich Apostołów, spraw, prosimy, abyśmy zyskali laskę i poprzez jego przykład mogli odważnie walczyć przeciwko wszystkiemu, co jest w sprzeczności z panowaniem Jezusa Chrystusa w naszych sercach, abyśmy mogli ofiarować nasze dusze w cnocie i tak rozpaleni w miłości Jezusa, prowadzeni byli drogą, którą nam wyznaczył. Prosimy, abyśmy do końca mogli iść i osiągnąć wieczne szczęście, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, teraz i na wieki wieków. Amen.

  Modlitwa o czystość

  O chwalebny święty Macieju Apostole, który ożywiony palącym się płomieniem miłości Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, lśnisz w Kościele Świętym wspaniałością doskonałego świadectwa poprzez przebyte heroiczne cierpienia, uzyskaj dla nas u Twego Niebiańskiego Mistrza i Oblubieńca łaski utrzymujące nas w nieskalanej czystości, abyśmy za Twoim przykładem podążać mogli Jego śladami w ciągu całego naszego życia na ziemi, a po śmierci razem z Tobą mogli radować się w Jego chwale przez całą wieczność. Święty Macieju Apostole, zasiadający na stolicach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela, chwalebnie przybrany w purpurę męczeństwa, wyjednaj dla nas łaski, abyśmy poznali znaczenie cierpienia, jak cierpieć, jak się poświęcać, a wszystko w wierności i podporządkowaniu się Bogu aż do śmierci, abyśmy zasłużyli na przebywanie w jasności Jego Oblicza w wieczystym raju. Amen.

  Modlitwa o pomoc w potrzebie
  Święty Macieju Apostole, za pośrednictwem którego dokonało się wiele cudów na rzecz biednych i cierpiących, miej litość nade mną. Ty, który znasz ogrom i różnorodność moich potrzeb, zwróć uwagę na mnie klęczącego u Twych stóp, pełnego nędzy i nadziei, błagającego Cię o litość. O wielki święty Apostole, łaskawie usłysz mnie i racz uzyskać u Boga miłosierne wysłuchanie za Twoim pośrednictwem wszystkich moich próśb, które teraz do Ciebie zanoszę... Jestem całkowicie przekonany, że przez Twoje zasługi towarzyszenia Panu Jezusowi, zniesioną pogardę, lekceważenie, cierpienia i Twoją męczeńską śmierć, które zjednoczyły Ciebie z Męką i Śmiercią Twego Mistrza i Oblubieńca, otrzymam łaski, o które błagam Ciebie, i w radości serca mego dzięki składać będę Bogu, który uwielbiony przez wszystkich Świętych panuje w miłosierdziu swoim teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  Modlitwa przeciw wpływom dóbr ziemskich
  O święty Macieju Apostole, chwalebny towarzyszu Pana Jezusa, który tak odważnie przedłożyłeś niewidzialne dobra świętości i wieczności ponad widoczne dobra tego świata, uzyskaj dla nas żywą wiarę i płomiennym miłosierdziem Twoim spraw, aby nasza pobożność zawsze wzrastała, abyśmy wiernie mogli służyć Panu Jezusowi przez całe nasze życie, a po śmierci zasłużyli na szczęście oglądania Jego Oblicza w życiu wiecznym. Amen.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.