Kończy się... (Rdz 49-50)

Kończy się powoli Księga Rodzaju. Dobiegają końca dzieje patriarchów. Umierający Jakub gromadzi wokół siebie swoich synów i jednym błogosławi, a innym zapowiada kary.

Pokolenie Dana porównane zostało do węża, żmiji na drodze. Jest to obraz przebiegłości, dzięki której to małe pokolenie będzie niebezpieczne dla silniejszych od niego wrogów. Warto przeczytać historię przejścia Danitów z południa na północ Palestyny i opanowania tego terytorium wraz z miastem Lajisz leżącym w okolicach źródeł Jordanu (Sdz 18,11-29).

O pokoleniach Gada, Asera i Neftalego Jakub mówi jedynie po jednym zdaniu:
Gad – podkreślone męstwo, i przebiegłość pokolenia. Zamieszkując Zajordanię, narażone było ono na napaści arabskich hord beduińskich.
Aser – jego pokolenie zamieszkiwało bardzo żyzne okolice w górzystej Galilei zachodniej, w okolicach góry Karmel (Por. Joz 19,24-31; Pwt 33,24.). Bogate zbiory plonów tej ziemi pozwalały na dostarczanie specjałów na stoły królewskie w Jerozolimie i Samarii
Neftali – wypowiedź Jakuba o tym pokoleniu jest dla nas dzisiaj niezrozumiała. Łania jest może godłem tego pokolenia, nie wynikającym jednak z charakterystycznych cech Neftalitów. Mieszkali oni na zachodnim brzegu jeziora Genezaret i dalej na północ.

Pokolenie Beniamina – choć małe, wyróżniało się zapałem wojennym, czego dowodzą ich wojny z Moabitami (Sdz 3,15-30), Kananejczykami (5,14), czy też innymi pokoleniami izraelskimi (Sdz 19-20). Dlatego też zostało porównane do wilka – symbolu odwagi i siły.

Jakub umiera. Zgodnie z życzeniem zostaje pochowany w pieczarze, która była na polu Efrona Chittyty, w pieczarze, na polu Makpela w pobliżu Mamre w kraju Kanaan, a którą kupił Abraham wraz z tym polem od Efrona Chittyty tytułem własności grobu. Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano Izaaka, jego żonę Rebekę i żonę Jakuba Leę. (por. Rdz 49,29b-31). Umarł również Józef, który – choć pochowany został w Egipcie – zobowiązał swoich potomków, by zabrali jego kości, gdy Bóg wyprowadzi ich do Ziemi Obiecanej. Minie jednak jeszcze wiele lat zanim to się stanie...

Skończyła się Księga Rodzaju.

Dobiegły końca dzieje patriarchów. Kończymy też - na czas wakacji - nasze czytanie Pisma Świętego z Wiara.pl. Po ich zakończeniu zamierzamy rozpocząć cykl „Prorocy na tle epoki, w której żyli”. Czas pokaże, czy nam się uda i Pan Bóg pozwoli – a może natchnie inną myślą?

Dziękujemy wszystkim, którzy nam towarzyszyli w wędrówce przez Księgę Rodzaju i odkrywaniu Słowa Bożego, wspierając swoimi modlitwami i słowami zachęty. Mamy nadzieję, że była to zgodnie z naszymi zamiarami rzeczywiście „pomoc w przeżyciu wielkiej przygody wędrówki po kartach Pisma Świętego”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg