Czymże jest człowiek?

Papieska Komisja Biblijna opublikowała obszerny dokument na temat rozumienia człowieka w Piśmie Świętym. Nosi on tytuł: „Czymże jest człowiek? Droga antropologii biblijnej”. Jak podkreśla sekretarz Komisji, jest to ujęcie kompleksowe. Obejmujące różne aspekty ludzkiego życia, które zostają ukazane w świetle wszystkich ksiąg Starego i Nowego Testamentu.

Zdaniem ks. Pietra Bovatiego SJ jest to praca nowatorska. Zazwyczaj bowiem poszczególni teolodzy posługują się jedynie tymi cytatami, które są ważne dla ich argumentacji. My natomiast, chcieliśmy podejść do tego w sposób systematyczny, ukazać drogę, na której Biblia ukazuję całą złożoność istoty ludzkiej – mówi ks. Bovati.

"U podstaw jest pytanie: kim jest człowiek? To pytanie jest obecne na kartach całej Biblii, nie dając jednak jednoznacznej odpowiedzi, lecz wskazując drogę. Potrzeba podejścia mądrościowego, by zrozumieć różne aspekty człowieka, a nie koncentrować się tylko na jednym z nich. Trzeba, aby Biblia nas prowadziła, począwszy od tekstów fundacyjnych, czyli pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, przez księgi mądrościowe, prorockie, Ewangelie. W ten sposób Pismo Święte uczy nas prawdy o człowieku. Zgodnie z metodologią teologii biblijnej, która nie odpowiada na wszystkie pytania, ale w pewnym sensie dostarcza podstawowych zasad dla rozeznania sensu człowieka w historii".

Opublikowane dziś studium o antropologii biblijnej podejmuje podstawowe dla człowieka tematy, takie jak pożywienie, praca oraz miłość. Ta ostatnia jest pojmowana w trzech wymiarach: oblubieńczym, rodzicielskim i braterskim. Podkreśla się między innymi istotne znacznie zróżnicowania płciowego, fakt, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę.

Osobny rozdział jest poświęcony prawu, czyli obowiązkom człowieka i jego nieposłuszeństwu, a także historii zbawienia. U podstaw stoi jednak podstawowa prawda o człowieku, którą ukazuje nam biblijny opis stworzenia. Mówi ks. Bovati.

"Pojęcie człowieka jako stworzonego przez Boga z dwóch elementów. Po pierwsze ulepiony z prochu. To wskazuje na jego kruchość, śmiertelność, która jest wpisana w jego naturę. Ale zarazem człowiek uzyskuje też wyjątkowy wymiar duchowy, Boże tchnienie. W naszym dokumencie ukazujemy zatem te dwa podstawowe aspekty człowieka: słabość, jego lęk przed śmiercią, a zarazem jego wyjątkową pozycję jako osoby podobnej do Boga, mającej w sobie Jego tchnienie, dzięki czemu jest on zdolny do proroctw, mądrości i posiada w sobie pierwiastek nieśmiertelności".

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama