Krzyżówka nr 10

Ostatnia z wakacyjnych krzyżówek o tematyce biblijnej.

TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI MINĄŁ - ROZWIĄZANIE I WYNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ:

Zanim rozpoczniesz przeczytaj (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) o ZASADACH:.

WERSJA TRUDNIEJSZA

(Uwaga – do tej wersji nie mają zastosowania następujące wskazówki autora:
„W krzyżówkowym pytaniu o hasło prawie zawsze podana jest biblijna Księga, która dane hasło czarno na białym zawiera. Ponadto w treści pytania naj częściej podpowiedziany jest wprost lub domyślnie podrozdział z szukanym hasłem.”)

Poziomo

1) najstarszy syn Noego, brat Jafeta i Chama, ale po hebrajsku

7) król babiloński, który zburzył asyryjską Niniwę, a jego syn, generał Nabuchodonozor, rozgromił Egipcjan pod Karkemisz

8) w 1 Księdze Kronik - w rodowodzie Gada - ostatni z siedmiu„Benów" (tzn. synów) Abichaila

9) przydomek Iszbaala, sławnego wojownika Dawida, który był „przwódcą trzech", a włócznią „pobił ośmiuset za jednym razem"

10) wraz z rodziną został ukamieniowany, bo przywłaszczył sobie część „rzeczy poświęconych" po zdobyciu Jerycho, czym sprowokował klęskę izraelitów pod Aj

11) kananejskie miasto, które patriarcha Jakub nazwał Betel, tzn. „Dom Boży"

Pionowo

1) chrześcijanka, którą Apostoł Paweł surowo napomina, aby pogodziła się z Ewodią, też chrześcijanką, i była z nią „jednej myśli w Panu"

2) stolica Medii, w której Tobiasz poślubił nieszczęśliwą Sarę, córkę Raguela

3) judeochrześcijanin z Aleksandrii, który z wielkim zapałem mówił o Jezusie w Efezie, ale dopiero Pryscylla i Akwila dokładnie wyłożyli mu „drogę Bożą"

4) mała kraina w pn. Palestynie, której król, Herod Agryppa II, rozmawiał z uwięzionym Pawłem

5) bliżej nieokreślony morski port handlowy, do którego chciał uciec tytułowy bohater Księgi Jonasza

6) syn króla Saula, który po śmierci ojca 2 lata rządził północnymi plemionami Izraela

 

Odpowiedzi można nadsyłać na ten ADRES:. 

UWAGA - TYM RAZEM ODPOWIEDZI MOŻNA NADSYŁAĆ DO ŚRODY 15 WRZEŚNIA DO GODZ. 22:00

Wraz z odpowiedziami należy podać swoje Imię, Nazwisko i adres. W przypadku, gdy ktoś pragnie, aby jego personalia pozostały jedynie do wiadomości redakcji, należy również podać nick - pseudonim, pod którym będzie figurował na liście wyników.

Wersja łatwiejsza na następnej stronie

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama