W Dąbrowie Tarnowskiej powstaje Szkoła Biblijna

Od października zajęcia poprowadzi znakomity biblista ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy.

Na zaproszenie miejscowego proboszcza ks. Stanisława Cyrana ks. prof. Waldemar Rakocy gościł już w dąbrowskiej parafii 13 września. Podczas wszystkich niedzielnych kazań przybliżał działalność Szkoły Biblijnej, którą prowadzi od ok. 10 lat. Zajęcia odbywały się w różnych miastach Polski - Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu czy Łodzi.

- Celem zajęć będzie głębsze poznanie słowa Bożego, a tym samym głębsze poznanie Boga. Już na pierwszych zajęciach zajmiemy się tym, jaki jest Bóg. Żeby do Boga przylgnąć, trzeba Go poznać, bo nie kocha się kogoś, kogo się nie zna - tłumaczył kapłan.

Wyjaśniał, że bez odpowiedniej wiedzy niejednokrotnie trudno zrozumieć treści zawarte w Piśmie Świętym, a już na pewno dzięki niej jesteśmy w stanie więcej wydobyć z tekstów biblijnych. Mówił, że żyjemy w trudnych czasach, kiedy to świat, ulegając mrzonkom, odwraca się od Boga. Żeby wytrwać, trzeba rozumieć to, w co się wierzy. Tłumaczył, że zajęcia te dostarczą rodzicom i dziadkom argumentów w rozmowach z dziećmi i wnukami na tematy wiary i pomogą im w otwarciu się na Boga. Zapraszał poszukujących i mających wątpliwości, ale i głęboko wierzących, by umocnili fundament wiary.

Zajęcia będą się odbywały w cyklu trzyletnim, raz w miesiącu, od października do czerwca, w drugą sobotę miesiąca (wyjątkowo w grudniu będzie to pierwsza sobota miesiąca). Podczas czterech godzin wykładowych (od 9.30 do 12.45) będzie czas na przybliżenie różnych kwestii, zadawanie pytań, uzyskanie odpowiedzi i pracę na wybranym fragmencie Pisma Świętego.

- Nic tak nie powinno nam leżeć na sercu jak nasza relacja z Bogiem, bo od niej zależy cała nasza wieczność, stąd nad pogłębieniem wiary powinniśmy pracować stale - mówił ks. prof. Waldemar Rakocy, zachęcając wszystkich, bez względu na wiek czy wykształcenie, do udziału w wykładach.

Każdy regularne uczestniczący w zajęciach otrzyma dyplom ukończenia Szkoły Biblijnej firmowany przez Instytut Teologiczny w Krakowie. Udział w wykładach jest darmowy.

Ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy jest teologiem, biblistą, pisarzem i publicystą. Obszar jego zainteresowań obejmuje początki chrześcijaństwa, a wśród istniejących na ten temat źródeł szczególnie dzieło Łukaszowe (Łk-Dz) oraz piśmiennictwo apostoła Pawła. Interesuje się językiem greckim, historią I w., archeologią i kulturą basenu Morza Śródziemnego.

Często zwraca uwagę na to, że współczesne chrześcijaństwo odeszło w kilku ważnych kwestiach od ich Pawłowego rozumienia. Ten fakt ciąży na właściwym odczytaniu zamysłu Bożego wyrażonego na kartach ksiąg świętych, a w niektórych przypadkach utrudnia też czerpanie radości z bycia chrześcijaninem.

Dorobek naukowy kapłana jest pokaźny. Prywatnie to zaś miłośnik astronomii, zwolennik ewolucjonizmu i wielbiciel muzyki Bacha.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama