II. 4. Św. Melchior Grodziecki

Kontynuujemy kolejną edycję Szkoły Słowa Bożego, którą prowadzi ks. Jan Kochel. Zapraszamy do aktywnego udziału

W 1636 r. przeniesiono je do jezuickiego kościoła w Trnawie. Po kasacie zakonu zaopiekowały się nimi miejscowe urszulanki. Męczenników beatyfikował w 1905 r. Pius X, a w 1995 r. zostali kanonizowani przez Jana Pawła II w Koszycach (H. Fros). Ciało św. Melchiora spoczywa w Trnawie.

Prześladowania chrześcijan wciąż są znakiem wiarygodności Dobrej Nowiny o zbawieniu, a męczennicy są zasiewem nowych wyznawców Chrystusa. On też przypomina współczesnym: Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony na zewnątrz. A Ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie (J 12,31n). Choć wydaje się, że świat znajduje się pod panowaniem ciemności i szatana, to ostatnie słowo należy do Chrystusa. On uroczyście zapewnił uczniów: „W świecie będziecie doświadczać ucisków, lecz ufajcie – Ja zwyciężyłem świat!” (J 16,33). Szatan nie ma żadnej władzy nad Jezusem i tymi, którzy do Niego należą, których On pociągnie do siebie. Pełne zwycięstwo nad mocami szatana dokona się jednak w ludzkiej historii stopniowo dzięki ustawicznemu wysiłkowi wiernych wyznawców Chrystusa.

Wobec wciąż pojawiających się informacji o prześladowaniach i męczeństwie chrześcijan w różnych zakątkach świata, trzeba szukać odpowiedzi na trudne pytania w świetle Słowa Bożego:

  • Skąd czerpać siły do świadectwa wiary?
  • Jak reagować na narastającą falę prześladowań, antychrześcijańskiego prawa i wszechobecnej „dyktatury relatywizmu” (Benedykt XVI)?
  • Kard. Martini odczytał słowa Jezusa o pociągnięciu wszystkich do siebie w kontekście Eucharystii. Czy udział we Mszy św. jest dla mnie udziałem w „wywyższeniu Chrystusa”, w Jego świętej uczcie miłości, gdzie On sam – w sposób bezkrwawy – ofiarowuje się dla mnie i staje się [wciąż na nowo] dla mnie „pokarmem na życie wieczne”?

MÓDL SIĘ!

Panie, Ty znasz nasze życie, nasze próby i niebezpieczeń­stwa, w których żyjemy. Otwórz nasze oczy, byśmy poznali Twoją łaskę i byśmy odkryli to, co godzi w naszą nadzieję. Udziel nam łaski rozpoznawania dróg przeciwnika w naszym życiu, byśmy go nie lekceważyli, lecz pozostawali czujni, byśmy umieli się ubezpieczyć i mogli odważnie walczyć, i ostatecznie zwyciężyć, trwając w wierze.

Kard. Martini

Dodaj :.własną modlitwę zrodzoną ze spotkania z żywym Słowem.


ŻYJ SŁOWEM!

Według Dzieła Pomocy „Open Doors” mamy obecnie do czynienia z największymi w historii prześladowaniami wyznawców Chrystusa. Z raportu tej organizacji wynika, że na świecie prześladowanych jest ok. 100 mln. chrześcijan. Warto widzieć to trudne doświadczenie w świetle Słowa Bożego, np. słów Apostoła Piotra: „Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was…” (por. 1 P 5,6-9).

Dodaj :.twój dobry czyn, który zrodził się ze Słowa

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg