Dziś konkurs wiedzy biblijnej

Do rywalizacji w pierwszym etapie XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej przystąpiło ok. 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematem konkursu są listy św. Pawła.

Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Etap szkolny odbywa się w ponad 1200 placówkach. Za jego przeprowadzenie odpowiadają nauczyciele koordynujący konkurs. Formą sprawdzenia wiedzy jest 45 pytań testowych (test wyboru), na rozwiązanie których uczestnicy mają 45 minut.

Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokona komisja szkolna na podstawie dołączonych odpowiedzi. Do dalszego etapu, diecezjalnego, przejdą trzy osoby, które uzyskały kolejno maksymalną liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50 proc. maksymalnej ilości punktów.

W tym roku tematem Konkursu Biblijnego są Pisma św. Pawła obejmujące listy do: Tesaloniczan, Koryntian, Galatów, Filipian, Rzymian, Kolosa, Efezjan, Filomena, do Tymoteusza czy do Tytusa wraz z przypisami i wstępami.

Jak przekonują organizatorzy, stopień trudności pytań na etapie szkolnym nie jest najwyższy, a to dlatego, że głównym celem Konkursu jest zachęta młodych do dalszego czytania i poznawania Biblii. Ks. dr Mirosław Wróbel, biblista z Instytutu Nauk Biblijnych KUL, przewodniczący komisji konkursowej podkreślił, że Konkurs stanowi doskonałą okazję do ukazania młodym wartości Pisma Świętego i przekonania ich, że warto po tę Księgę sięgać.

„W sytuacji, gdy tak wielu Polaków ignoruje Biblię trzeba nam szukać różnych sposobów, by ukazać Ją na nowo, jako Księgę poszerzającą nasze horyzonty, odpowiadającą na fundamentalne pytania stawiane przez człowieka, na to kim jest i dokąd zmierza”, zauważył ks. Wróbel.

Przedstawiciele „Civitas Christiana” podkreślają, że w przygotowaniach i pielęgnowaniu dzieła biblijnego towarzyszą im słowa św. Augustyna: „nieznajomość Pisma Świętego jest nie znajomością samego Chrystusa”.

Z wstępnych informacji wynika, że w tym roku w zmaganiach biblijnych bierze udział większa niż rok temu, liczba uczniów. Dowodzi to otwartości młodych na zaspokajanie potrzeb duchowych.

Kolejnym etapem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej będzie finał diecezjalny, który zaplanowano na 11 kwietnia. Etap diecezjalny składać się będzie z części pisemnej i ustnej. Za jego przeprowadzenie odpowiadają specjalnie powołani koordynatorzy diecezjalni.

W większości polskich diecezji patronaty honorowe nad etapami diecezjalnymi objęli miejscowi księża arcybiskupi i biskupi, a finały te stają się rzeczywistym świętem Biblii.

W wielu miastach Polski przed etapami diecezjalnymi odbywać się będą różnorodne spotkania o tematyce biblijnej. Organizowane będą warsztaty, konferencje i wspólne modlitwy ukazujące wartość Ewangelii. Ich celem jest także budowanie wspólnoty między młodymi biblistami.

Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej jest kilkanaście indeksów na różne kierunki studiów m.in.: filozofię, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie czy teologię na KUL, UKSW, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Szczeciński. Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sprawują nad Konkursem patronat naukowy.

Partnerami ogólnopolskimi Konkursu są m.in.: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, Katolicka Agencja Informacyjna, Telewizja Polska, Edycja Św. Pawła, portal Opoka i Komisariat Ziemi Świętej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama