Wizyta kard. Ravasiego w Polsce

Honorowym gościem zbliżającego się I Kongresu Biblijnego w Warszawie będzie wybitny biblista, znawca sztuki, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii, pomysłodawca nowatorskich form ewangelizacji i popularyzacji Pisma Świętego – kard. Gianfranco Ravasi.

Kard. Gianfranco Ravasi – krótka nota biograficzna:

Kard. Gianfranco Ravasi urodził się 18 października 1942 w Merate. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1966 roku w Mediolanie. Biblista, znawca języka hebrajskiego. Był prefektem Biblioteki-Pinakoteki Ambrozjańskiej w Mediolanie i wykładowcą teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym Północnych Włoch. Od 1995 jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. W 2007 roku napisał rozważania papieskiej Drogi Krzyżowej w Koloseum. 3 września tego samego roku, papież Benedykt XVI, powołał go na przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury, jednocześnie wynosząc do godności arcybiskupiej. Sakrę biskupią przyjął 29 września 2007 z rąk papieża. Został także przewodniczącym dwóch Papieskich Komisji: ds. Kościelnych Dóbr Kultury oraz Archeologii Sakralnej. Insygnia kardynalskie otrzymał z rąk papieża Benedykta XVI na konsystorzu w bazylice św. Piotra  dnia 20 listopada 2010 roku. Według niektórych watykanistów, jest jednym z trzech potencjalnych następców Benedykta XVI.

Kard. Gianfranco Ravasi o kulturotwórczym wymiarze chrześcijaństwa:

„Dialog między Ewangelią a kulturą był jednym z wielkich punktów odniesień dla Kościoła, szczególnie od czasów Soboru Watykańskiego II. Nie przypadkiem dykasteria kultury powstała jako pokłosie Soboru, nawet jeśli formalnie ustanowiona została przez Jana Pawła II. Jej początki sięgają czasów Pawła VI, a zwłaszcza utworzonej przez niego Rady w ramach Sekretariatu ds. Dialogu z Niewierzącymi. W tym kontekście, jak sądzę, należy uznać kulturotwórczy wymiar chrześcijaństwa, które także jest zdolne do skutecznego niepokojenia kultur, dawania sił do poszukiwań, stawiania pytań. Słowem Ewangelia i kultura to nierozerwalny dwumian, nie tylko dlatego, że Ewangelia musi wyrażać się poprzez języki i odniesienia, ale również dlatego, że ma zostawiać trwałe ślady. Nie powinna jedynie wyrażać sama siebie, ale sprawiać, aby jej przekaz stał się żywotną i przynoszącą owoce zasadą”.

(Źródło: wiara.pl/Radio Watykańskie)

Kard. Gianfranco Ravasi o sztuce współczesnej:

Sztuka współczesna wyklucza dwa czynniki, które były dla niej istotne w przeszłości. Po pierwsze zrezygnowała z poszukiwania piękna, a po drugie z poszukiwania sensu, przesłania. Jest jedynie wyobrażeniem odczuć. Dlatego właśnie sztuka przeżywa dziś bardzo trudne chwile. W coraz większym stopniu odnosi się tylko do siebie, zamyka się w sobie, w obrazach, których nikt nie rozumie, z wyjątkiem tych może, którzy operują tym samym językiem. Podejmowane przez nas inicjatywy mają być zatem okazją, aby sztuka powróciła do pytań o człowieka, o tajemnicę znaków, które człowiek napotyka wokół siebie, a zatem o to, co jest transcendentne.

(Źródło: wiara.pl/Radio Watykańskie)

Aktualne inicjatywy Papieskiej Komisji ds. Sztuki, pracującej pod przewodnictwem kard. Ravasiego, na rzecz ożywienia dialogu kultury i wiary:

  • Akademia Nauk Humanistycznych i Społecznych w Rzymie (04.2008).
  • Sesja „Nauka 400 lat po Galileuszu” (26.11.2008).
  • Międzynarodowa konferencja na temat teorii ewolucji, z udziałem ludzi nauki, teologów i filozofów (03-07.03.2009).
  • Spotkanie papieża Benedykta XVI z artystami wszystkich kontynentów (21.11.2009).
  • Cykl spotkań „Dziedziniec Pogan” i fundacja o tej samej nazwie, których celem jest dialog z niewierzącymi (24-25.03.2011).
  • Spotkanie blogerów z przedstawicielami Kościoła, aby wspólnie dzielić się doświadczeniami w dziedzinie komunikowania (02.05.2011).
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama