Refleksja na dziś

Piątek 12 lutego 2021

Czytania » Na bezdrożach

…niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy (Rdz 3,6).

W zwodniczym dialogu rajskim węża z niewiastą role są podzielone: kusiciel i kuszona, świat pozorów i batalia o życie. Bóg przedstawiany przez węża staje się kimś dalekim, niezainteresowanym bezpośrednio losem człowieka i ukrywającym przez nim ważne sprawy. Dlatego zostaje również zawężona perspektywa patrzenia, w której blask boskiego piękna próbują przyćmić nieudolne namiastki.

Człowiek w zetknięciu z diabłem nie ma żadnych szans. W starciu z osobową inteligencją, która manipuluje, pozostaje przegranym. Tym, co daje wolność, jest bliskość Boga. Wyjście z ciemności bezdroży i lęków jest możliwe jedynie z Jego pomocą. Moc Bożego działania jest w pewnym stopniu uzależniona od otwartości, z jaką zbliżamy się do Pana.

Myśl papieża Franciszka

Trzeba bowiem zdemaskować to, co można określić jako „logikę węża”, zdolnego wszędzie do maskowania się i ukąszenia. Jest to strategia stosowana przez węża „podstępnego”, o którym mowa w Księdze Rodzaju, a który u zarania ludzkości stał się twórcą pierwszego „fake newsa” (por. Rdz 3,1-15) Doprowadził on do tragicznych konsekwencji grzechu, którego wynikiem było następnie pierwsze bratobójstwo (por. Rdz 4), a także inne niezliczone formy zła przeciwko Bogu, bliźniemu, społeczeństwu i stworzeniu (Orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu).

K P Nebo - Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama