Pochwała roztropności

Garść uwag do czytań na XXV niedzielę zwykłą roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.

U Amosa czytamy o nieuczciwości, w św. Pawła o modlitwach za panujących, w Ewangelii zaś Jezus opowiada przypowieść o nieuczciwym rządcy. Co zaskakujące, chwali go. Jaki jest wspólny mianownik wszystkich tych czytań? Roztropność. Zwłaszcza w posługiwaniu się pieniędzmi,

1. Kontekst pierwszego czytania Am 8, 4-7

Amos to jeden z najstarszych proroków Starego Testamentu. Pochodził z Tekoa, miasta położonego na Pustyni Judzkiej niedaleko Jerozolimy. Działał jednak w Izraelu, czyli Królestwie Północnym, jednym z dwóch państw podzielonej spuścizny króla Dawida. Jego działalność przypada na czasy króla Jeroboama II, czyli VIII wiek przed Chrystusem. Izrael rozkwita. Umacnia swoją pozycję. Jednak wraz z bogactwem nasilają się społeczne dysproporcje. Biedni są coraz biedniejsi, bogatsi coraz bogatsi (skąd my to znamy?). Także życie religijne Izraela nie wygląda różowo. Pojawia się bałwochwalczy kult Baala. Wystąpienie Amosa jest reakcją na owe nieporządki Prorok zapowiada karę za wszystkie występki. Nikt, kto popełniał owe nieprawości im nie ujdzie. I choć Bóg w końcu odnowi swój lud, złoczyńcy karze nie ujdą.

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać».

Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków».

Pierwsze czytanie tej niedzieli to plastyczny obraz postawy bogaczy. Rwą się do nieuczciwych interesów. Ledwie wstrzymują ich okresy oddawania czci Bogu i dawania odpoczynku ludziom. Zwraca przy tym uwagę ich pazerność. Nie tylko oszukują w handlu jakimś tam towarem. Nie mają nic przeciwko kupowaniu ludzi, robieniu z nich za długi niewolników. „Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów” brzmi niezwykle cynicznie...

Następujący po czytaniu psalm jest zaś pochwałą Boga, który wstawia się za ubogimi...

Dlaczego napisałem, że czytanie z Amosa to tekst o roztropności? Wyjaśnia to ostatnie jego zdanie. Przysiągł Pan na dumę Jakuba: „Nie zapomnę nigdy wszys­tkich ich uczynków”. Nieroztropnie jest brnąć w zło nie zważając na nieuchronnie czekającą karę...

2. Kontekst drugiego czytania 1 Tm 2, 1-8

Na co ma zwracać uwagę Tymoteusz jako przewodzący wspólnocie? Przed czym powinien się strzec? Jak w ogólnym zarysie powinno wyglądać życie uczniów Chrystusa? To tematyka 1 Listu św. Pawła do Tymoteusza. W tym kontekście znajdują się także czytane tej niedzieli wskazania. 

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Paweł przypomina przede wszystkim, że Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Wszystkich, bez wyjątku. Dlatego poleca, by uczniowie Chrystusa za wszystkich się modlili. Także „za królów i za wszystkich sprawujących władzę”. Dlaczego szczególnie za nich? „Abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością” – uczy św. Paweł.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama