Refleksja na dziś

Poniedziałek 16 maja 2022

Czytania » W jedności siła

…aby wszyscy stanowili jedno (J 17,21).

Żywy Jezus, obecny w świecie ludzkich podziałów i niezgody, zaprasza swoich uczniów do budowania jedności. Dzięki temu realizuje się chwała i miłość Boża. Podstawą w przezwyciężaniu wszelkich niedogodności i podziałów jest modlitwa, której przykład daje nam Pan w Wieczerniku. Bez niej pozostajemy tylko na poziomie górnolotnych pragnień, pobożnych życzeń czy deklaracji. Modlitwa Jezusa o jedność ukazuje szczególną więź, jaka łączy Go z Ojcem niebieskim.

Uczniowie są posłani do świata, aby ludzie poznali Jezusa i Ojca. Pan dał swoim apostołom Słowo Ojca, które jest Nim samym. To Słowo nadal rozbrzmiewa w świeci i gromadzi kolejnych uczniów dzięki ich świadectwu. Kiedy natomiast Kościół jest mocno zjednoczony w wierze i miłości, staje się znakiem i świadectwem jedności między Ojcem i Synem. Jedność wspólnoty uczniów to również prorockie świadectwo dla niewierzącego świata i zaproszenie do wiary w prawdę objawioną przez Syna Bożego.

Dziś w dziele budowania jedności jest potrzebna modlitwa, także za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli – patrona naszej Ojczyzny, jak również konkretne czyny, które są sprawdzianem naszej autentycznej przynależności do Chrystusa.

Myśl św. Jana Pawła II

To On, zmartwychwstały Chrystus, mówi dziś do każdego i każdej z was: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków» (Ap 1,17—18). Oto przesłanie Bożego miłosierdzia, które przynoszę dziś mojej Ojczyźnie i moim rodakom: „Przestań się lękać!” Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Jest z tobą Chrystus, niezawodny Dawca nadziei (Przemówienie powitalne wygłoszone na lotnisku w Balicach – Kraków, 16.08.2002).

Christian Music Channel Dominikanie ~ Psalm 34

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg