Refleksja na dziś

Wtorek 17 maja 2022

Czytania » Dar pokoju

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam (J 14, 27a).

Bożym kluczem do ludzkiego serca jest wolny od lęku pokój. To dar doskonały i trwały, w odróżnieniu od pokoju, którego pragniemy na co dzień, a którego kruchość i nietrwałość możemy doświadczać każdego dnia. Pokój w rozumieniu biblijnym oznacza również dobrobyt, praworządność i błogosławieństwo pojednania.

Pokój, który daje Jezus, jest darem Ducha Świętego. Dzięki temu przemienia on ludzkie serce i pozwala spojrzeć na życiowe wydarzenia z Bożej perspektywy. Wiara w Jezusa nie uwalnia od trosk doczesnych, niebezpieczeństw czy trudności. Niekiedy nawet naraża na dodatkowe komplikacje. Nie chodzi tu więc o święty spokój wynikający z beztroskiego życia, ludzkich układów czy znajomości. Ale o rozpoznanie obecność Boga pośród swoich wyznawców i dzielenie się Nim z innymi.

Myśl św. Jana Pawła II

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! (homilia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, 17.08. 2002).

Jednego Serca Jednego Ducha - Topic Niechaj Cię, Panie (Live)

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama