Cytat dnia

Niedziela 18 Kwietnia 2010 r.

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.

Poniedziałek 19 Kwietnia 2010 r.

Jezus odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

Wtorek 20 Kwietnia 2010 r.

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Środa 21 Kwietnia 2010 r.

To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Czwartek 22 Kwietnia 2010 r.

Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

Piątek 23 Kwietnia 2010 r.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Sobota 24 Kwietnia 2010 r.

Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg