Cytat dnia

Niedziela 18 Września 2011 r.

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko.

Poniedziałek 19 Września 2011 r.

Kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.

Wtorek 20 Września 2011 r.

„Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Środa 21 Września 2011 r.

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani.

Czwartek 22 Września 2011 r.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Piątek 23 Września 2011 r.

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciwko ludowi nie znającemu litości.

Sobota 24 Września 2011 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg