Cytat dnia

Niedziela 20 Stycznia 2013 r.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Poniedziałek 21 Stycznia 2013 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Wtorek 22 Stycznia 2013 r.

Nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego.

Środa 23 Stycznia 2013 r.

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?

Czwartek 24 Stycznia 2013 r.

Jezus może zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.

Piątek 25 Stycznia 2013 r.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Sobota 26 Stycznia 2013 r.

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg