Cytat dnia

Niedziela 27 Stycznia 2013 r.

Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą.

Poniedziałek 28 Stycznia 2013 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Wtorek 29 Stycznia 2013 r.

Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Środa 30 Stycznia 2013 r.

Na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.

Czwartek 31 Stycznia 2013 r.

Kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma.

Piątek 1 Lutego 2013 r.

Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał.

Sobota 2 Lutego 2013 r.

Kto jest Królem chwały? Pan Zastępów: On jest Królem chwały.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg