Cytat dnia

Niedziela 10 Lipca 2016 r.

Kto z tych trzech okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? (Łk 10,36)

Poniedziałek 11 Lipca 2016 r.

Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? (Mt 19,27)

Wtorek 12 Lipca 2016 r.

Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie (Mt 11,24)

Środa 13 Lipca 2016 r.

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić (Mt 11,27bc)

Czwartek 14 Lipca 2016 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28)

Piątek 15 Lipca 2016 r.

Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia (Mt 12,6)

Sobota 16 Lipca 2016 r.

W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą (Mt 12,21)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg