Cytat dnia

Niedziela 24 Lipca 2016 r.

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone (Łk 11,9)

Poniedziałek 25 Lipca 2016 r.

Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym (Mt 20,27)

Wtorek 26 Lipca 2016 r.

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli (Mt 13,17b)

Środa 27 Lipca 2016 r.

Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją (Mt 13,46)

Czwartek 28 Lipca 2016 r.

Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku (Jr 18,6b)

Piątek 29 Lipca 2016 r.

Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat (J 11,27)

Sobota 30 Lipca 2016 r.

Naprawdę posłał mnie Pan do was, by waszym uszom głosić wszystkie te słowa (Jr 26,15b)

Reklama

Reklama