Cytat dnia

Niedziela 4 Czerwca 2017 r.

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam [J 20,21]

Poniedziałek 5 Czerwca 2017 r.

Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” [J 2,5]

Wtorek 6 Czerwca 2017 r.

Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga. [Mk 12,17]

Środa 7 Czerwca 2017 r.

"Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba". Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. [Mk 12,26b-27a]

Czwartek 8 Czerwca 2017 r.

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. [Mt 26,41]

Piątek 9 Czerwca 2017 r.

Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem? [Mk 12,37a]

Sobota 10 Czerwca 2017 r.

Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich... [Mk 12,43b]

Reklama

Reklama