Cytat dnia

Niedziela 7 Stycznia 2018 r.

«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». [Mk 1,11]

Poniedziałek 8 Stycznia 2018 r.

«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». [Mk 1,17]

Wtorek 9 Stycznia 2018 r.

«Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne» [Mk 1,27]

Środa 10 Stycznia 2018 r.

«Pójdźmy gdzie indziej, (...) abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». [Mk 1,38]

Czwartek 11 Stycznia 2018 r.

«Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». «Chcę, bądź oczyszczony». [Mk 1,40.41]

Piątek 12 Stycznia 2018 r.

«Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego». [Mk 2,12c]

Sobota 13 Stycznia 2018 r.

«Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». [Mk 2,17c]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg