Cytat dnia

Niedziela 21 Stycznia 2018 r.

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.» [Mk 1,15a]

Poniedziałek 22 Stycznia 2018 r.

Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. [Mk 3,25]

Wtorek 23 Stycznia 2018 r.

«Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». [Mk 3,35]

Środa 24 Stycznia 2018 r.

«Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» [Mk 4,9]

Czwartek 25 Stycznia 2018 r.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. [Mk 16,15]

Piątek 26 Stycznia 2018 r.

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. [Łk 10,3]

Sobota 27 Stycznia 2018 r.

«Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» [Mk 4,41b]

Reklama

Reklama