Cytat dnia

Niedziela 28 Kwietnia 2019 r.

Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. [Ap 1,18]

Poniedziałek 29 Kwietnia 2019 r.

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami [Dz 1,8a]

Wtorek 30 Kwietnia 2019 r.

Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. [J 3,13]

Środa 1 Maja 2019 r.

«Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!» [Dz 5,20]

Czwartek 2 Maja 2019 r.

Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni [Dz 5,32]

Piątek 3 Maja 2019 r.

"Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca" [Ap 12,10b]

Sobota 4 Maja 2019 r.

On zaś rzekł do nich: «To Ja jestem, nie bójcie się». [J 6,20]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg