Cytat dnia

Niedziela 5 Maja 2019 r.

«Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». [J 21,17c]

Poniedziałek 6 Maja 2019 r.

O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. [J 14,14]

Wtorek 7 Maja 2019 r.

Chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. [J 6,33]

Środa 8 Maja 2019 r.

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. [J 10,11]

Czwartek 9 Maja 2019 r.

Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata. [J 6,51c]

Piątek 10 Maja 2019 r.

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. [J 6,56]

Sobota 11 Maja 2019 r.

My uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym. [J 6,69]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg