Cytat dnia

Niedziela 1 Września 2019 r.

Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. [Łk 14,11]

Poniedziałek 2 Września 2019 r.

«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście» [Łk 4,21]

Wtorek 3 Września 2019 r.

Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. [Łk 4,32]

Środa 4 Września 2019 r.

«Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany» [Łk 4,43]

Czwartek 5 Września 2019 r.

Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszelkiej cierpliwości i stałości. [Kol 1,12]

Piątek 6 Września 2019 r.

Zechciał Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą [Kol 1,19.20a]

Sobota 7 Września 2019 r.

«Syn Człowieczy jest Panem także szabatu». [Łk 6,5]

Reklama

Reklama