Cytat dnia

Niedziela 15 Września 2019 r.

"Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła"[Łk 15,6b]

Poniedziałek 16 Września 2019 r.

«Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu» [Łk 7,9b]

Wtorek 17 Września 2019 r.

«Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój» [Łk 7,16b]

Środa 18 Września 2019 r.

Łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi i nad świętymi Jego opatrzność. [Mdr 4,15]

Czwartek 19 Września 2019 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28]

Piątek 20 Września 2019 r.

Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany [1Tm 6,12a]

Sobota 21 Września 2019 r.

Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego [Ef 4,13a]

Reklama

Reklama