Cytat dnia

Niedziela 8 Września 2019 r.

Nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. [Łk 14,33]

Poniedziałek 9 Września 2019 r.

Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć? [Łk 6,9b]

Wtorek 10 Września 2019 r.

To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. [Kol 2,14b]

Środa 11 Września 2019 r.

Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. [Kol 3,4]

Czwartek 12 Września 2019 r.

Dawajcie, a będzie wam dane. [...] Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. [Łk 6,38]

Piątek 13 Września 2019 r.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? [Łk 6,41]

Sobota 14 Września 2019 r.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał [J 3,16a]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg