Cytat dnia

Niedziela 22 Września 2019 r.

«Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków». [Am 8,7b]

Poniedziałek 23 Września 2019 r.

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane [Łk 8,18a]

Wtorek 24 Września 2019 r.

«Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je» [Łk 8,21]

Środa 25 Września 2019 r.

Wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. [Łk 9,2]

Czwartek 26 Września 2019 r.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. [J 14,6]

Piątek 27 Września 2019 r.

Nabierz też ducha, cały ludu ziemi! Pracujcie, bo Ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów. [Ag 2,4b]

Sobota 28 Września 2019 r.

«Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie» [Za 2,14]
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg