Cytat dnia

Niedziela 5 Lipca 2020 r.

Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. [Za 9,9b]

Poniedziałek 6 Lipca 2020 r.

I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. [Oz 2,21]

Wtorek 7 Lipca 2020 r.

Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. [Oz 8,11]

Środa 8 Lipca 2020 r.

Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; karczujcie nowe ziemie! [Oz 10,12a]

Czwartek 9 Lipca 2020 r.

Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. [Oz 11,4a]

Piątek 10 Lipca 2020 r.

Drogi Pańskie są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. [Oz 14,10b]

Sobota 11 Lipca 2020 r.

Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę. [Prz 2,9]

Reklama

Reklama