Cytat dnia

Niedziela 28 Czerwca 2020 r.

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. [Rz 6,8]

Poniedziałek 29 Czerwca 2020 r.

Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. [Mt 16,18b]

Wtorek 30 Czerwca 2020 r.

Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? [Mt 8,27]

Środa 1 Lipca 2020 r.

Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak nie wysychający potok! [Am 5,24]

Czwartek 2 Lipca 2020 r.

Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: “Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!” [Am 7,15]

Piątek 3 Lipca 2020 r.

W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. [Ef 2,22]

Sobota 4 Lipca 2020 r.

W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, [...] ruiny jego podźwignę. [Am 9,11]

Reklama

Reklama