Cytat dnia

Niedziela 12 Lipca 2020 r.

Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. [Rz 8,19]

Poniedziałek 13 Lipca 2020 r.

Choć nawet mnożylibyście modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi. [Iz 1,15b]

Wtorek 14 Lipca 2020 r.

Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. [Mt 1,24]

Środa 15 Lipca 2020 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. [Mt 11,25]

Czwartek 16 Lipca 2020 r.

Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem! [Iz 26,12]

Piątek 17 Lipca 2020 r.

Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. [Mt 12,6]

Sobota 18 Lipca 2020 r.

Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy świta poranek, wykonują je [...]. [Mi 2,1]

Reklama

Reklama