Cytat dnia

Niedziela 26 Lipca 2020 r.

Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do [...] rozróżniania dobra od zła. [1 Krl 3,9]

Poniedziałek 27 Lipca 2020 r.

Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, [...] staje się drzewem. [Mt 13,32]

Wtorek 28 Lipca 2020 r.

Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego; czasu uleczenia – a tu przerażenie! {Jr 14,19c]

Środa 29 Lipca 2020 r.

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. [1J 4,11]

Czwartek 30 Lipca 2020 r.

Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. [Jr 18,6b]

Piątek 31 Lipca 2020 r.

Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. [Mt 13,57b]

Sobota 1 Sierpnia 2020 r.

Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. [Jr 26,12]

Reklama

Reklama