Cytat dnia

Niedziela 20 Lutego 2022 r.

Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego. [1Kor 15,49]

Poniedziałek 21 Lutego 2022 r.

Mądrość (...) jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. [Jk 3,17]

Wtorek 22 Lutego 2022 r.

Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. [Mt 16,18]

Środa 23 Lutego 2022 r.

Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. [Jk 4,17]

Czwartek 24 Lutego 2022 r.

Taka jest droga zadufanych w sobie (...) Są jak owce pędzone do Otchłani, śmierć ich pasie, zejdą prosto do grobu (Ps 49)

Piątek 25 Lutego 2022 r.

Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. [Jk 5,9]

Sobota 26 Lutego 2022 r.

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. [Jk 5,16]

Reklama

Reklama