Cytat dnia

Niedziela 19 Czerwca 2022 r.

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje [Łk 9,23]

Poniedziałek 20 Czerwca 2022 r.

Takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą [Mt 7,2]

Wtorek 21 Czerwca 2022 r.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków. [Mt 7,12]

Środa 22 Czerwca 2022 r.

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami [Mt 7,15]

Czwartek 23 Czerwca 2022 r.

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie [Ps 23,1]

Piątek 24 Czerwca 2022 r.

Zagubioną odszukam, (...) skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał [Ez 34,16]

Sobota 25 Czerwca 2022 r.

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany [Łk 2,51]

Reklama

Reklama