Refleksja na dziś

Poniedziałek 20 czerwca 2022

Czytania » Sens klęski

Czemu Bóg dopuszcza zło? I to nie tylko w postaci choroby. Czujemy czasem  że spada na nas jak lawina; nic nie jesteśmy w stanie zrobić, by tej destrukcyjnej mocy uciec, o przeciwstawieniu się już wcale nie myśląc.

Bóg ma swoje plany. Ale gdy czytać Stary Testament, na przykład dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym autor tłumaczy, dlaczego nastąpił kres państwowości Izraela....

Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili oni cudzych bogów i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami, oraz królów izraelskich, których wybrali.

Nie wiem czy zło, które dotyka dziś Polskę, Europę czy świat jest karą za grzechy. Ale czy ten dzisiejszy świat, w tym wielu nominalnych chrześcijan, nie grzeszy dziś podobnie? Iluż mamy czcicieli różnorakich bożków? Ilu naśladujących różne bezbożne obyczaje ludów, które nie poznały Boga? I dziwić się, że gdy przychodzi nań taka choroba bezbożności, serwowane jest nam gorzkie lekarstwo?

A może gdybyśmy my, chrześcijanie, byli wierniejsi, uratowalibyśmy świat, jak kilku sprawiedliwych mogło uratować Sodomę i Gomorę?

 

Reklama

Reklama