Cytat dnia

Niedziela 17 Września 2023 r.

Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik (Syr 27,30)

Poniedziałek 18 Września 2023 r.

Świat przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki (1J 2,17)

Wtorek 19 Września 2023 r.

Będę chodził z sercem niewinnym wewnątrz swojego domu. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej (Ps 101,2-3)

Środa 20 Września 2023 r.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,63.68)

Czwartek 21 Września 2023 r.

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój (Ef 4,3)

Piątek 22 Września 2023 r.

Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy (1Tm 6,10)

Sobota 23 Września 2023 r.

Nakazuję (...) ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa (1Tm 6,13)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg