• Janusz
    09.08.2010 00:04
    Dlaczego jestem niekonsekwentny? Dlaczego życia doczesnego nie potrafię zsynchronizować z wiecznym? Dlaczego obawiam się wejść w relację z Bogiem obnażony z prawdy o sobie?
    Jeżeli naprawdę Bogu zaufam, to pomimo swych ułomności, na postawione pytania, znajdę odpowiedź. Wówczas, w istocie niegodny, z wiarą oczekiwać będę uzdrowienia mej duszy i gościny samego Boga.
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg