• Janusz_M
  29.05.2011 23:54
  Janusz_M
  Wobec Boga, każdy jest równy, bez względu na pozycję społeczną, wykształcenie, stan posiadania, poziom intelektualny itd., itd. Więcej: Sam Chrystus określa nas mianem współbraci, nikogo nie wyróżniając i nikogo nie przekreślając. Jest naszym najlepszym Przyjacielem, pragnie naszej przyjaźni i podpowiada, jak się miłować. Pomimo tak wielu upokorzeń, jakich od nas zaznał, a przez brak poprawy w dalszym ciągu jest upokarzany, wciąż oferuje nam Swą przyjaźń.

  Czy stać nas na taką postawę?

  Skąd u nas chrześcijan podwójna moralność?

  Jakim prawem kategoryzujemy bliźnich?

  Kto, poza Bogiem, zna problemy ludzkiego wnętrza?

  Prawdziwa miłość jest wymagająca. Najwymowniej w Pierwszym Liście do Koryntian ujmuje ją św. Paweł (1Kor 13,1-13)

  Po to, abyśmy się nie opluwali, nie oczerniali, nie obrażali, nie szydzili, nie zdradzali etc., etc., przytoczony list św. Pawła warto czytać codziennie.
 • xc
  30.05.2011 08:31
  co to za komentarze/
  • nika
   30.05.2011 09:32
   Możesz doprecyzować? Jako że póki co, nie widzę nic zdrożnego ani w komentarzu do czytań, ani J.M., a tylko - niestety - smutną prawdę o nas, chrześcijanach. O nas, bo to też rachunek sumienia dla mnie....
 • Estera
  30.05.2011 12:04
  "To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu."

  J 15,26-16, 4a

  Jak dla mnie te w/w słowa porządkują widzenie, ukazując postawy fanatyków religijnych i to tak z każdej strony wybranych religii.

  Jezu, Prawdo spraw byśmy widzieli i słyszeli to co mówi i ukazuje Twoje Serce.
  Bądź uwielbiony Panie w Miłości do końca.
 • K.
  30.05.2011 23:20
  Skoro wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga to dlaczego duchowni stoją o krok wyżej od wiernych i ich pouczają skoro również są grzeszni i tacy sami w oczach Boga jak np narkoman - równie piękni. Bo przecież jesteśmy piękni w Jego czach prawda? Dlaczego oni mogą pouczać piętnować pewne zachowania a sami też są słabi...?
  • XREN
   30.05.2011 23:48
   Pouczają, bo są do tego powołani. Powołani ze swoimi słabościami, ułomnościami, niedomaganiami, grzechami... Mamy naśladować Jezusa, a ONI głoszą nie swoje słowo, lecz słowo Jezusa. I my, i ONI mają kłopoty z wypełnianiem tego słowa. I my, i ONI potrzebujemy łaski od Boga i Bożego Miłosierdzia, by wypełniać wolę Boga. Zatem - jesteśmy równi...
   Ps. ocenie i krytyce podlegają nie ludzie-równe w godności dzieci Boże- tylko ich czyny.

   Jezu, zachowaj od złego i nas, i ich.
  • Janusz_M
   31.05.2011 00:33
   Janusz_M
   Nieprawdą jest, jakoby duchowni stali o krok wyżej od laikatu. W istocie ulegają słabościom i są grzeszni. (Czy w równym stopniu, jak my? Sprawa do dyskusji) Nie mniej waga tego samego grzechu popełnionego przez duchownego, śmiem twierdzić, jest znacznie cięższa, niż popełnionego przez osoby nie konsekrowane. Wynika to z większej świadomości popełnianego zła, jak i ze zobowiązań wobec Boga w kontekście życia konsekrowanego. Sądzę również, że ból i konsekwencje popełnionego zła przez osobę duchowną są znacznie dotkliwsze, niż w naszym przypadku.

   Jeżeli chodzi o kwestię pouczania, to sprawa jest prosta. Duchowny jest teologiem i trudno,żeby narkoman(chyba, że dysponuje równoważnym wykształceniem)pouczał duchownego w zagadnieniach , na których się nie zna.

   Na koniec słusznie zauważyłeś(aś), że piętnują "pewne zachowania", a nie ludzi. To jest ich i nasz obowiązek, aby zło piętnować, ponieważ konsekwencje zaniechania napiętnowania zła staną się również naszym udziałem.

   Żadna zaś z osób konsekrowanych nie ma prawa i nie potępia człowieka.

   A na koniec posłużę się znanym porzekadłem: "Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma"

   Nie zazdrość więc i nie wydawaj nie przemyślanych opinii, bo nie wiesz, jak trudno pełnić posługę duchownego.
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg