• Estera
  01.03.2012 14:43

  "Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela"

  Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14

  "Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
  pomnożyłeś moc mojej duszy."

  Ps 138,1-2a.2bc-3.7c-8

  Boże,dobrze, że JESTEŚ w SYNU
  Panie, Twoja miłość silniejsza niż grzech
  Uwielbiam Cię!!!
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg