h

 • uczennica6
  26.05.2012 12:41

       Czy święty Paweł był obrazem Boga? Jeśli tak, to dlaczego prześladował chrześcijan? Dlaczego zabijał tych, którzy wierzyli w Boga i Boga Jezusa? Dlaczego postać świętego Pawła była naznaczona niewinną krwią? Dlaczego święty Paweł, mimo tylu dokonanych zbrodni stanął na czele obrońców Boga? Czy tylko wydarzenie spod Damaszku go tak odmieniło?

        Z Pisma Świętego i rozważań nad jego tekstami wiem, że dusza świętego Pawła była przeogromnie posłuszna Bogu. Wnętrze jego było kontrastem - myślenia zewntrznego. Była to jedna postać o dwóch przeciwnych dążeniach. Święty Paweł, jako człowiek, dał się poznać od strony zewnętrznej -  posłuszny diabłu i od strony wewnętrznej - poddany Bogu. Ostatecznie umarł / zginął, głosząc Boga Stwórcę i Boga Jezusa jako oddany po wieczność Im człowiek.

         O drugiej połowie jego życia mówi fragment z Dziejów Apolstolskich:

         "...przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód."

 • ~phi~phi
  26.05.2012 20:39
  Piękne rozważanie !
  Dziękuję !!!
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg