• ann20
  07.07.2012 14:05

  "Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
  by opatrywać rany serc złamanych,
  by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
  i więźniom swobodę;
  aby obwieszczać rok łaski Pańskiej,
  i dzień pomsty naszego Boga;
  aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
  <by rozweselić płaczących na Syjonie>,
  aby im wieniec dać zamiast popiołu,
  olejek radości zamiast szaty smutku,
  pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.
  " Iz 61, 1-3
  Jezus "leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości" (Mt 9, 35). On odpuszcza grzechy, uzdrawia z chorób, leczy zranienia serca, pociesza zasmuconych. On leczy wszystko, z czym sobie nie radzę, co czynię źle, w czym inni mnie zranili. Wszystko... Czy w to wierzę?

Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg