h

  • Gabriela
    03.10.2014 11:39
    Napisała Pani w rozważaniu: "Przyczyną Chrystusowego „biada” nie były w głównej mierze pycha i bogactwo, ale odrzucenie Boga i okazana Mu wzgarda. Odwrócenie się od Boga i wyrzucenie Go z życia..." Według mnie odrzucenie Boga,wzgarda,odwrócenie się,wyrzucenie Go z życia, to właśnie PYCHA!
  • Autorka
    03.10.2014 16:28
    Zgadza się, wyrzucenie Boga z życia to też pycha. Łącząc pychę z bogactwem chodziło mi raczej o pychę, która umniejsza wielkość Boga, jest konsekwencją braku wiary w Jego wszechmoc. To ostatecznie także może prowadzić do odrzucenia Boga... Pycha ma różne oblicza.
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg