h

  • dn00ch345
    06.02.2015 21:25
    Bóg dla człowieka ma zawsze czas. On nieodrzuca swojego ludu. Kocha miłością bezwarunkową. On zawsze jest blisko. Gdziekolwiek jestem widzi mnie. JEZUS MIŁOSIERNY, Pan Zastępów. To On z miłości oddał za mnie życie, bo mnie kocha. Tobie Panie Chwała na wieki.
  • Hetman
    07.02.2015 20:16
    W każdej chwili, w każdym momencie chwalmy Imię Jego...
Dyskusja zakończona.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg