Słownik biblijny

Hasła na literę „L”

 
wybierz literę alfabetu

L

wybierz literę alfabetu

LIKAONIA


 Region w środkowej części Azji Mniejszej, na płaskowyżu rozciągającym się na północ od gór Taurus, graniczący z Kapadocją, Cylicją, Pizydią, Frygią i Galacją. Likaonia, włączona w 35 r. przed Chr. do Galacji, stała się, wraz z Galacją, około 25 r. częścią cesar­stwa rzymskiego. Podczas pierwszej i drugiej podróży misyjnej Paweł Apostoł odwiedził trzy miasta Likaonii: Listrę, Derbe i Ikonium (Dz 13,51-14,21; 16,1-3). List do Galatów, od­zwierciedlający konflikt między chrześcijana­mi żydowskiego i pogańskiego pochodzenia, mógłby być równie dobrze adresowany do mieszkańców Likaonii.
 (EB)

Reklama

Reklama