Padlina i sępy

Dlaczego Pan Jezus tak powiedział, co to miało oznaczać?

Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy (Łk 17,37b)

Zastanowiło mnie to zdanie - dlaczego Pan Jezus tak powiedział, co to miało oznaczać? Sięgam zatem do mądrych ksiąg i czytam komentarze do tego i do podobnego fragmentu (Mt 24,28 ) :

Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu:
"Powrót Jezusa Chrystusa nie będzie wydarzeniem, które dokona się w ukryciu. Przerodzi się w ostateczną bitwę, zaś ciała Jego wrogów staną się padliną dla sępów (Ez 32,4-6; 39,17-20). Zjedzenie ciała zmarłego przez dzikie zwierzęta, zamiast pogrzebania go, uważano za przerażający los (Pwt 28,26; 1 Sm 17,44; Ps79,2)" [do Mt 24,28]

Katolicki Komentarz Biblijny:
"Przyjście Syna Człowieczego jest tak pewne, jak to, że tam gdzie leżą martwe ciała, zlatują się sępy." [do Łk 17,37]

I wszystko byłoby jasne, gdyby mi się nie zajrzał jeszcze do innych źródeł. Bo oto w tym samym Katolickim Komentarzu Biblijnym czytamy:
"Przysłowiowy sposób określania (Hi 39,27-30) wydarzenia o charakterze publicznym." [do Mt 24,28).

Przypis w Biblii Jerozolimskiej:
"Jest to prawdopodobnie przysłowie, które obrazuje coś, co nie może pozostać ukryte, lecz musi się dać poznać jak w powiedzeniu: Po krążeniu sępów będzie niezwłocznie wiadomo nawet o jednych tylko zwłokach ukrytych na pustyni." [do Mt 24,28]

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu:
"Ptaki padlinożerne symbolizują tutaj prawdopodobnie ludzi używanych przez duchy demoniczne do realizacji niegodziwych celów. Gromadzą się oni wokół fałszywych Mesjaszów ( "trupy" ) i odciągają ludzi od prawdy. Zdaniem badaczy Jeszua cytuje tutaj przysłowie ludowe."

A we wspomnianym wcześniej Komentarzu historyczno-kulturowym, dochodzi jeszcze jedna interpretacja:
"Niektórzy komentatorzy sugerowali, że słowo "sępy", które można tłumaczyć również jako "orły", odnosi się tutaj do rzymskich symboli na sztandarach, które mogły zawierać przedstawienia tych ptaków. W 70 r. po Chr. Rzymianie złożyli tym sztandarom ofiary na ruinach świątyni w Jerozolimie, którą zniszczyli."

Słowo "orły" zamiast "sępy" występuje w Nowym tłumaczeniu Nowego Testamentu, wydanym niedawno przez Towarzystwo Świętego Pawła. W komentarzach czytamy tam:
"Przysłowie, które w kontekście całego fragmentu oznacza jawne dla wszystkich przybycie Syna Człowieczego. Inne możliwe znaczenie: na końcu czasów chrześcijanie zgromadzą się wokół Jezusa Chrystusa - zabitego, lecz tryumfującego Baranka (Ap 5,6) " [do Mt 24,28]
"Już od pierwszych wieków w Kościele obraz ten rozumiano następująco: Wokół Chrystusa zmartwychwstałego, symbolizowanego przez ciało, zgromadzą się wszyscy zbawieni, którzy na podobieństwo orłów szybujących wysoko po niebie wzniosą się ku Niemu, aby przebywać z Nim w chwale." [do Łk 17,37]

Tak też komentuje to np. św. Ambroży:
"Stałeś się szlachetnym orłem, odkąd zacząłeś dążyć do nieba, a gardzić ziemią. Szlachetne orły krążą wokół ołtarza, bo >>gdzie ciało, tam i orły<< . Ołtarz jest symbolem ciała, na ołtarzu zaś spoczywa Ciało Chrystusa. Wy jesteście orłami odnowionymi przez obmycie z grzechów."

To bogactwo możliwości interpretacyjnych jest doprawdy fascynujące, choć – trzeba przyznać – także odrobinę onieśmielające!

Na pocieszenie jednak - właściwe rozumienie tego zdania nie jest konieczne do zbawienia. :)

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama