Apostołowie

Greckie słowo, które przeszło do chrześcijańskiej tradycji. Znaczy: wysłannik, człowiek, któremu powierzono określoną misję.

Ostatnia Wieczerza "Afrykańska"   HENRYK PRZONDZIONO/GN Ostatnia Wieczerza "Afrykańska"
Batik ze zbiorów Muzeum Misyjnego w Brzęczkowicach
Spośród ewangelistów najczęściej tego tytułu używa Łukasz. On też zapisał, że wybranych przez siebie dwunastu Jezus nazwał apostołami (6,13). W szerszym znaczeniu apostołami są wszyscy, którzy świadczą o zmartwychwstałym Jezusie. Jednak znaczenie węższe, odnoszące się do imiennie wybranych przez Jezusa, jest znaczeniem dominującym.

Lista dwunastu apostołów zawiera w poszczególnych Ewangeliach zawsze te same imiona - choć w różnej kolejności. Jako pierwszy zawsze jest jednak wymieniany Piotr, a jako ostatni - Judasz.

Wyraźnie widać trzy grupy imion, co jest śladem zorganizowania dwunastki uczniów w mniejsze zespoły przez samego Jezusa.

Po samobójczej śmierci Judasza kolegium zostało uzupełnione do pełnej liczby - jako że liczba 12 była uświęconą liczbą dwunastu pokoleń Izraela. Szczególną postacią uważaną za apostoła (choć nie bez sprzeciwu niektórych środowisk) był Paweł, mimo że nie należał do uczniów towarzyszących Jezusowi przed zmartwychwstaniem.

Także Barnabie tradycja pozabiblijna przypisuje tytuł apostoła.

Otwórz: Mt 10,1nn; Dz 1,13NN; 1 Kor 9,1nn.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama