Uniwersytet Biblijny dla Dzieci

Studentów jest dwudziestu jeden i chociaż jeszcze nie ukończyli szkoły podstawowej, już mają indeksy.

Owi studenci to uczniowie Pu­blicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Kazimierza Pułaskie­go w Radomiu. Są pierwszym rocz­nikiem rozpoczynającym naukę na Uniwersytecie Biblijnym dla Dzieci, który powstał w ramach Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej z inicjatywy jego moderatora diecezjalnego ks. kan. Jacka Kucharskiego, pro­boszcza parafii św. Jana ks. Miro­sława Nowaka i dyrektorki PSP nr 7 Katarzyny Gruszki.

W radom­skim kościele farnym sprawowana była inauguracyjna Msza św. Prze­wodniczył jej rektor Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci ks. Kuchar­ski. – Gdy okazało się, że przycho­dzę do kościoła św. Jana, to wszy­scy mówili mi, że idę do starej parafii. Przyszedłem i zobaczyłem, że tu jest bardzo dużo dzieci. Za­częliśmy rozmawiać z ks. Jackiem, od czego tu zacząć pracę z nimi, i stwierdziliśmy, że najważniejsze jest słowo Boże, bo ono kształtuje życie ich i ich rodzin. I tak to się zaczęło – mówi proboszcz parafii ks. Mirosław Nowak.

Po Mszy św. i złożeniu uroczystej przysięgi młodzi studenci otrzymali indek­sy. Proboszcz podarował każde­mu z nich Pismo Święte.

Zajęcia odbywają się w SP nr 7. Prowadzą je ks. Jacek Kucharski, ks. Miro­sław Nowak, katechetka Lidia Szymańska, Katarzyna Gruszka i al. Piotr Gruszka. Cykl studiów zaplanowany jest na trzy lata. Każdy rok kończy się uzyskaniem dyplomu: Znawca Pisma Świętego stopnia I, II, III.

– Bardzo się cie­szę, że taka inicjatywa powstała w naszym kościele. Wierzę, że roz­winie to myślenie religijne i ka­tolickie naszego dziecka, a nam, rodzicom, pomoże odpowiedzieć na trudne dla nas pytania – mówi Bożena Śmietanko.

Zajęcia w ra­mach uniwersytetu rozpoczęły się na początku września. – Ogląda­my filmy, rozmawiamy o wielu rzeczach, na przykład o tym, jak powstało Pismo Święte. Będę je czytał razem z rodzicami – powiedział Szymon Karasiński.

Jego mama Agnieszka nie kryje wzru­szenia i radości, że syn chce po­głębiać wiarę. Wspiera go razem z mężem. Przeglądają jego notatki z zajęć, pytają, czego się nauczył. Wykładowcom i młodym stu­dentom życzymy wytrwałości i wielu sukcesów.                  

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama