Antiochia

Od częstego wśród władców z dynastii Seleucydów (IV-II w. przed Chr.) imienia Antioch zwało się tak wiele miast. Nas najbardziej interesuje Antiochia Syryjska (dziś Antakya w Turcji).

Miasto powstało ok. 300 roku przed Chr. Leży na skrzyżowaniu starożytnych szlaków handlowych. Jego założyciel Seleukos Nikator osiedlił tam swoich macedońskich żołnierzy oraz grupę Żydów z Palestyny, którym zagwarantował równouprawnienie z Grekami.

Po rozproszeniu się uczniów Jezusa z Jerozolimy licząca ok. 300 tys. mieszkańców Antiochia stała się drugim ważnym ośrodkiem krzewienia wiary w Zmartwychwstałego. Środowisko przemieszania etnicznego, kulturowego, religijnego tworzyło idealną płaszczyznę wyjścia nowej wiary z kręgu żydowskiego ku ludziom innego pochodzenia. Nie odbyło się to bez trudności i sporów. Zwyciężyła jednak postawa uniwersalnego otwarcia.

To w Antiochii na przełomie lat 40. i 50. uczniów Jezusa nazwano christianoi. Tu działali Paweł i Barnaba. Antiochia i jej port Seleucja były punktem wyjścia jego podróży misyjnych. Na trasie tych wypraw leżała inna Antiochia, zwana Pizydyjską.

Otwórz: Dz 11,19-28;14,26-28;15,22nn.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama