Nieurodzajny figowiec (Łk 13,1-9)

Historia wzywająca słuchaczy do nawrócenia Łk 13,1-9 ma miejsce w chwili, gdy Jezus przestrzega słuchaczy przed niebezpieczeństwem bogactw, przed pokładaniem ufności w dobra trwałe.

II. Meditatio – spojrzenie i przemyślenie siebie w świetle słowa Bożego

Medytacja, to czas baczniejszego spojrzenia na siebie. To czas spojrzenia na moje miejsce w poznanej i zgłębionej historii. Jest to czas ponownego czytania i zastanawiania się, jak to słowo odnosi się do mojego życia. W tej części naszej medytacji będzie więcej ciszy, więcej przyglądania się sobie samemu i swojemu życiu.

Przypatrzcie się

Jakie jest moje życie – zwykłe codzienne?

Przyszli ludzie

Jezus ma czas słuchać drugiego człowieka. Ma dla innych czas. Jacyś ludzie przychodzą do Jezusa, aby Go sprowokować do mówienia o innych, o grzesznikach, o Piłacie. Jezus jednak pragnie byśmy patrzyli na siebie. On zachęca, by spojrzeć na siebie.

Galilejczycy i Piłat

Historia Piłata – z czym kojarzy się nam Piłat? Zły, złośliwy, pełen nienawiści i nieprawości. A z kim ja ludziom się kojarzę?

Przeznaczenie i zło w moim życiu

Dotyka nas zło, cierpienie, niesprawiedliwość. Niezwykle trudną jest umiejętność znoszenia trudów z ufnością, że Pan ma w tym jakiś plan. Tak łatwo napiętnować innych ludzi. Tal łatwo widzieć w nich grzech. Umieć patrzyć na innych w dobrym świetle. Umieć mówić o innych dobrze.

Umieć cierpieć, znosić ciężkie doświadczenia, ufając Bogu. Umieć ufać w trudnych doświadczeniach.

Nawrócenie – przemiana mojego życia

Bóg daje mi jeszcze czas. Czas bym zatrzymał się i przypatrzył się temu wszystkiemu co mnie otacza, bym zastanowił się nad swoim życiem. Jakim ja jestem człowiekiem, jakim jestem chrześcijaninem?

Bóg ma wspólnotę... parafię... rodzinę…. ma mnie

Jaka jest moja parafia – moje Zycie w parafii, jaki jest mój dom, jaki jestem ja

Jakie są owoce mojego życia?  Dzisiejsza przypowieść ma sprawić, że zatrzymam się i zastanowię kim jestem?, kim On dla mnie? Jak ja żyję? Co dla mnie jest najważniejsze w życiu?

Cierpliwy ogrodnik

Ogrodnik to człowiek cierpliwy, zatroskany o dobro chorego drzewa. Czy umiem być cierpliwy wobec innych? Czy umiem troszczyć się o tych którzy się źle mają?

Osądzą nas nasze czyny

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22-23)

Uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie,  uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. (Ga 5,19-21).

Owoce ducha biorą się ze słuchania Słowa Bożego.

Post, modlitwa i jałmużna

Praktyki pokutne w moim życiu.

«« | « | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg