Wzrok wiary

Za chwilę Szaweł przyjmie chrzest i stanie się Pawłem.

Nawrócenie św. Pawła kojarzy nam się przede wszystkim ze spektakularnym wydarzeniem, do jakiego doszło na drodze do Damaszku. Paweł, jeszcze wówczas noszący imię Szaweł, jechał tam, by rozprawić się z miejscowymi chrześcijanami. Wówczas ukazał mu się Jezus i spytał Szawła, dlaczego Go prześladuje. Objawieniu towarzyszył oślepiający blask. Szaweł spadł z konia i stracił wzrok.

Trzeba jednak pamiętać, że nawrócenie wówczas dopiero się rozpoczęło. Sfinalizowane zostało już w Damaszku. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich. „W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. »Ananiaszu!« – przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: »Jestem, Panie!«. A Pan do niego: »Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli«. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. »Panie – odpowiedział Ananiasz – słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia«. »Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia«. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: »Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym«. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony”.

Widzimy właśnie, jak Ananiasz przywraca wzrok Szawłowi. Z prawej strony znajdują się chrześcijanie z Damaszku, trzymający naczynie z wodą i świecę. Za chwilę bowiem Szaweł przyjmie chrzest i stanie się Pawłem. Prawa strona obrazu ukazuje więc symbolicznie przyszłość, natomiast lewa – przeszłość Pawła. Pietro da Cortona namalował tam członków jego świty i konia, na którym jechał do Damaszku.

Leszek Śliwa

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama