Papieska Komisja Biblijna o rodzinie i małżeństwie

Rodzina i małżeństwo w Piśmie Świętym stoją w centrum obrad sesji plenarnej Papieskiej Komisji Biblijnej.

W dorocznym spotkaniu uczestniczą naukowcy z wszystkich kontynentów, w tym ks. prof. Henryk Witczyk. Podkreśla on, że ostatnie dokumenty tej komisji powstawały w odpowiedzi na bardzo konkretne kwestie formułowane przez poszczególnych Papieży. Jan Paweł II poprosił ją, by odpowiedziała na pytanie: «Jaka jest biblijna wizja moralności?». Owocem prac jest tekst «Biblia a moralność» Kolejny dokument – o natchnieniu i prawdzie Pisma Świętego – stworzono na prośbę zwołanego przez Benedykta XVI w 2008 r. Synodu Biskupów na temat Słowa Bożego, jego roli w życiu i w posłannictwie Kościoła.

„Aktualnie pracujemy nad kwestiami antropologii biblijnej, czyli co Pismo Święte mówi o człowieku we wszystkich jego wymiarach, w odpowiedzi na tematykę Synodu Biskupów o rodzinie, zwołanego przez Papieża Franciszka w dwóch częściach. Widzimy więc, jak bardzo prace, refleksja – bo to są intensywne dni wspólnego poszukiwania jak najgłębszego zrozumienia tekstów Pisma Świętego na poszczególne tematy, oczywiście w ich szczegółowej konfiguracji – a następnie dokumenty Komisji Biblijnej, które są publikowane w różnych językach, mocno korespondują z życiem Kościoła powszechnego, z nauczaniem Ojca Świętego i biskupów, czyli z nauczaniem Magisterium. Widzimy, że to nauczanie Ojca Świętego czy nauczanie Magisterium – mam na myśli pasterzy Kościoła – ma też bardzo solidne fundamenty, inspiracje biblijne, i to właśnie dzięki – nie wyłącznie, ale również – pracy badawczej prowadzonej w sposób naukowy przez biblistów zgromadzonych w Papieskiej Komisji Biblijnej. Tworzy ją 20 specjalistów. Pracujemy pod przewodnictwem prefekta Kongregacji Nauki Wiary, którym w tych latach jest kard. Gerhard Müller”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama